Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  e-Palestra : pismo adwokatury polskiej

2.  In Gremio : miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych

3.  Index : quaderni camerti di studi romanistici

4.  Industrial and Corporate Change

5.  Industry : report : Poland ...

6.  Informacja o Działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego w Roku ...

7.  Informacja o Działalności Sądów Administracyjnych w ... Roku

8.  Informacja o Rozprawach Doktorskich i Habilitacyjnych z Zakresu Pracy : (zakończonych w... r.)

9.  Informacja Rzecznika Praw Dziecka o Działalności za Rok ... : oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka

10.  Informacja Statystyczna o Ewidencji Spraw i Orzecznictwie w Sądach Powszechnych oraz o Więziennictwie w ... Półroczu ... Roku

11.  Informacja w Administracji Publicznej : dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, tajemnice ustawowo chronione

12.  Informacje Urzędu Patentowego RP

13.  Informator dla Kandydatów na Biegłych Rewidentów

14.  Informator Nauki Polskiej

15.  Informator Zaopatrzeniowca

16.  Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze

17.  Intelektinė Ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual Economics : scientific research journal

18.  Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law

19.  International Affairs

20.  International Journal of Contemporary Management

21.  International Labour Review

22.  International Organization. Published quarterly by the World Peace Foundation

23.  International Review of Public Administration : IRPA

24.  Internationale Politik und Gesellschaft

25.  Inwestycje Zagraniczne w Polsce : stan faktyczny i perspektywy

26.  Is It In Force ? : a guide to the commencement of statutes passed since....

27.  IT w Administracji : miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

28.  Ius Commune : Zeitschrift fuer europaeische Rechtsgeschichte / Veroeffentlichen des Max-Planck-Instituts fuer Europaeische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main

29.  Ius et Administratio

30.  Ius et Lex

31.  Ius Novum

32.  Iustitia : pismo Stowarzyszenia Sędziów

33.  Ivra : rivista internazionale di diritto romano e antico

34.  Izba Cywilna : biuletyn Sądu Najwyższego