Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  East European Constitutional Review : published quarterly by the Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe at the University of Chicago Law School in partnership with the Central European University

2.  Eastern European Journal of Transnational Relations

3.  Econometrica : journal of the Econometric Society : an international society for the advancement of the economic theory and its relation to the statistics and mathematics

4.  Economic Papers

5.  Economics and Business Review

6.  Economy : report : Poland ...

7.  Education and Science without Borders : journal

8.  Edukacja Polityczna

9.  Edukacja Prawnicza : czasopismo dla studentów i aplikantów

10.  Ekonomia i Zarządzanie : kwartalnik Wydziału Zarządzania = Economy and Management : quarterly journal of the faculty of management

11.  Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics

12.  Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny

13.  Ekonomika i Organizacja Pracy : organ Głównego Instytutu Pracy

14.  Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa : czasopismo poświęcone teorii i praktyce ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa

15.  Ekonomista : kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom życia

16.  Ekspertyzy i Opinie Prawne : biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

17.  Elektroniczna Administracja : dwumiesięcznik o nowoczesnej administracji publicznej

18.  Elektroniczna Gospodarka w Polsce : raport...

19.  Emergo : journal of transforming economies and societies

20.  Employment in Europe

21.  Engineering Management in Production and Services

22.  Entscheidungen des Koeniglichen Geheimen Ober-Tribunals

23.  Entscheidungen des Koeniglichen Oberverwaltungsgerichts

24.  Europarecht

25.  European Business : facts and figures : data...

26.  European Current Law : monthly digest

27.  European Current Law Year Book

28.  European Law Review

29.  European Polygraph : published quarterly

30.  European-Asian Journal of Law and Governance : EAJLG

31.  Europejski Przegląd Gospodarczy

32.  Europejski Przegląd Prawa

33.  Europejski Przegląd Sądowy

34.  Eurostat Yearbook ... : a statistical eye on Europe ...

35.  Ewolucja Prawa Prywatnego = Evolution of Private Law

36.  Excludere : magazyn Gazety Bankowej