Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  Das Parlament : die Woche im Bundeshaus

2.  Das Wirtschaftsstudium WISU : Zeitschrift für Studium und Examen

3.  Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej

4.  Demokratyczny Przegląd Prawniczy : centralne czasopismo prawnicze poświęcone praktyce i wykładni prawa oraz służbie wymiaru sprawiedliwości

5.  Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift

6.  Deutsche Notar-Zeitschrift

7.  Deutsche Rechts-Zeitschrift

8.  Deutsche Rentenversicherung

9.  Deutsches Verwaltungsblatt und Verwaltungsarchiv

10.  Deutschland in Zahlen...

11.  Diariusz Prawniczy : zmiany w prawie

12.  Die Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte

13.  Die Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte

14.  Die Öffentliche Verwaltung : Zeitschrift für Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik

15.  Die Politische Meinung : Monatshefte für Fragen der Zeit

16.  Diritto Penale XXI Secolo : europeo, storico, comparato

17.  Disarmament Forum

18.  Dokumentacja ODO : tworzenie, aktualizowanie, zabezpieczanie

19.  Dokumente zur Deutschlandpolitik

20.  Dokumente zur Deutschlandpolitik. Beihefte

21.  Dokumenty Chwili : zeszyty informacyjno-polityczne

22.  Dokumenty Polityki Zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej...

23.  Dolny Śląsk

24.  Domestic Trade : report : Poland ...

25.  Doradca Restrukturyzacyjny : czasopismo Krajowej Izby Syndyków przy współpracy z Instytutem Allerhanda

26.  Droit Polonais Contemporain

27.  Dylematy

28.  Dylematy Drogowe i Nie Tylko

29.  Dylematy Policyjne : bezpieczeństwo na drodze, w mieście, w domu : [czasopismo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu]

30.  Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX wieku

31.  Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka

32.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej

33.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

34.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów

35.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania

36.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa

37.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

38.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

39.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu

40.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości

41.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia

42.  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej

43.  Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki

44.  Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej

45.  Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

46.  Dziennik Urzędowy Ministra Finansów

47.  Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

48.  Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

49.  Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa

50.  Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości

51.  Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

52.  Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

53.  Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego

54.  Dziś : przegląd społeczny