Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  Z Dziejów Prawa

2.  Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego : prace i materiały Uniwersytetu Gdańskiego

3.  Zagadnienia Karno-Administracyjne

4.  Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego

5.  Zagadnienia Wykroczeń : czasopismo poświęcone problemom praktyki orzecznictwa w sprawach wykroczeń przeznaczone dla członków kolegiów d/s wykroczeń, organów ścigających wykroczenia oraz sprawujących nadzór nad orzecznictwem

6.  Zagraniczna Polityka Gospodarcza Polski : [raport roczny]

7.  Zahlen zur Wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland

8.  Zamawiający : zamówienia publiczne w praktyce

9.  Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie : zeszyty orzecznicze : wybrane orzeczenia Zespołu Arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie z ... r.

10.  Zanim Zapłacisz ... : podatki, cła, pieniądze : dodatek do FISKUSa

11.  Zarządzanie Biblioteką = Library Management

12.  Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie : czasopismo naukowe o problemach współczesnego zarządzania

13.  Zarządzanie Publiczne

14.  Zbiór Dokumentów : dodatek do "Polityki Narodów"

15.  Zbliżenia Polska Niemcy : pismo Uniwersytetu Wrocławskiego

16.  Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu

17.  Zeitschrift der Savigny-Stiftung fuer Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung

18.  Zeitschrift der Savigny-Stiftung fuer Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung

19.  Zeitschrift der Savigny-Stiftung fuer Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung

20.  Zeitschrift des Deutschen Notarvereins

21.  Zeitschrift des Koeniglich Preussischen Statistischen Bureaus

22.  Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens

23.  Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht

24.  Zeitschrift für Bergrecht

25.  Zeitschrift für Civilrecht und Prozess

26.  Zeitschrift für das Gesamte Familienrecht : Ehe und Familie im Privaten und Öffentlichen Recht

27.  Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht

28.  Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Konkursrecht

29.  Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht

30.  Zeitschrift für das Privat- und oeffentliche Recht der Gegenwart

31.  Zeitschrift für deutschen Civilprozess

32.  Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft

33.  Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

34.  Zeitschrift für die Landeskultur-Gestezgebung der Preussischen Staaten

35.  Zeitschrift für Internationales Privat- und Strafrecht mit besonderer Beruecksichtigung der Rechtshuelfe

36.  Zeitschrift für Kirchenrecht

37.  Zeitschrift für Parlamentsfragen

38.  Zeitschrift für Rechtspolitik

39.  Zeitschrift für Sozialwissenschaft

40.  Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften : der öffentliche Sektor im internationalen Vergleich : ZSE = Journal for Comparative Government and European Policy

41.  Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft

42.  Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

43.  Zeitschrift für Zivilprozess

44.  Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

45.  Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

46.  Zeszyty Cywilistyczne Lege Artis

47.  Zeszyty Ekonomiczne "Nowych Dróg" : przekłady

48.  Zeszyty Historyczne

49.  Zeszyty Lwowskie

50.  Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

51.  Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Seria Administracja i Zarządzanie

52.  Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej

53.  Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji

54.  Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego

55.  Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z Zakresu Zarządzania

56.  Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie

57.  Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie

58.  Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego = Fasciculi Scientiales de Iure Oeconomico et Commerciali

59.  Zeszyty Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego

60.  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

61.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej

62.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

63.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie

64.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo

65.  Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Administracja

66.  Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia

67.  Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Transport i Informatyka

68.  Zeszyty Naukowe WTN. Seria B, Zeszyty Naukowe Sekcji Nauk Prawnych i Administracyjnych

69.  Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji. Prace Instytutu Administracji i Zarządzania

70.  Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji. Prace z Zakresu Administracji i Zarządzania

71.  Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji. Prawo

72.  Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji. Studia Iuridica Maritima

73.  Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji. Studia Prawnoustrojowe

74.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

75.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

76.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Prawo

77.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa. Seria Prawo

78.  Zeszyty Naukowe. Prawo

79.  Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze

80.  Zeszyty Naukowe. Seria A, Prawo

81.  Zeszyty Naukowe. Seria Administracja i Zarządzanie

82.  Zeszyty OIDE

83.  Zeszyty Prawnicze / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa.

84.  Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych

85.  Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz

86.  Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu

87.  Zeszyty Samorządowe

88.  Zeszyty Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego

89.  Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

90.  Zeszyty Ubezpieczeniowe

91.  Znak

92.  Znak. Idee

93.  Zrównoważony Rozwój : zastosowania