Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  Saint Louis - Warsaw Transatlantic Law Journal

2.  Sammlung von Civilrechtlichen Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichtshofes

3.  Samorząd Terytorialny

4.  Schlesische Provinzialblätter

5.  Schmollers Jahrbuch : Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

6.  Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche

7.  Schmollers Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

8.  Schweizerische Juristen-Zeitung. Publikationsorgan des Schweizerischen Anwaltsverbandes

9.  Science & Justice : journal of the Forensic Science Society : also the official organ of the California Association of Criminalists

10.  Scienze Umane & Grafologia

11.  SEEJE South-Eastern Europe Journal of Economics : the official journal of the Association of South-Eastern Europe Economics Universities

12.  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej : informator

13.  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej : przewodnik

14.  Serwis Podatkowy : dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych

15.  Silesian Journal of Legal Studies

16.  Skarbnik i Finanse Publiczne

17.  Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych Unii Europejskiej ...

18.  Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii

19.  Socialiniai Tyrimai : tarpdisciplininis požiūris : [mokslinis leidinys]

20.  Socialinis Darbas : mokslo darbai

21.  Socialinių Mokslų Studijos : mokslo darbai = Social Sciences Studies : research papers

22.  Sovetskij Ežegodnik Meždunarodnogo Prava

23.  Sovetskoe gosudarstvo i pravo : organ Instituta prava Akademii Nauk SSSR i Vsesoûznogo instituta ûridičeskih nauk Ministerstva ûsticii SSSR

24.  Sovietica w Polsce : przegląd bibliograficzny : [dodatek bezpłatny do...Kwartalnika IPR]

25.  Soziales Recht : SR: wissenschaftliche Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht

26.  Sprawna Godzina : studencka gazeta Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

27.  Sprawy Międzynarodowe

28.  Statistische Jahrbuch fuer das Deutsche Reich

29.  Structural Change and Economic Dynamics

30.  Studencka Konferencja Naukowa

31.  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

32.  Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe

33.  Studenckie Zeszyty Naukowe

34.  Studenckie Zeszyty Naukowe "Alma Mater Gedanensis-Collegium Iuridicum" : Prace społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

35.  Studia Administracyjne

36.  Studia Demograficzne : organ Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

37.  Studia Erasmiana Wratislaviensia. Acta Studentium

38.  Studia Erasmiana Wratislaviensia. Bibliotheca Erasmiana = Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Bibliotheca Erasmiana

39.  Studia et documenta historiae et iuris

40.  Studia Europejskie

41.  Studia i Analizy Europejskie

42.  Studia i Analizy Sądu Najwyższego

43.  Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów

44.  Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

45.  Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

46.  Studia Iuridica

47.  Studia Iuridica Lublinensia

48.  Studia Iuridica Toruniensia

49.  Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem

50.  Studia o Książce : ogólnopolski organ szkół wyższych

51.  Studia Oeconomica Posnaniensia

52.  Studia Prawa Prywatnego

53.  Studia Prawa Publicznego

54.  Studia Prawnicze

55.  Studia Prawnicze : rozprawy i materiały

56.  Studia Prawnicze KUL

57.  Studia Prawno-Ekonomiczne

58.  Studia Prawnoustrojowe

59.  Studia Śląskie. Seria Nowa

60.  Studia Socjologiczne

61.  Studia Wyborcze

62.  Studia z Prawa Wyznaniowego

63.  Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

64.  Studies in the Philosophy of Law

65.  Studii şi Cercetări Juridice Europene = European Legal Studies and Research

66.  Sytuacja Makroekonomiczna w Polsce na Tle Procesów w Gospodarce Światowej w ... R. = Macroeconomic Situation in Poland in the Context of the World Economic Processes in ...

67.  Szkice Legnickie

68.  Służba Cywilna

69.  Służba Pracownicza : biuletyn Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych