Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  Rachunkowość : czasopismo poświęcone zagadnieniom rachunkowości i finansów

2.  Radca Prawny : czasopismo Samorządu Radców Prawnych

3.  Radca Prawny : zeszyty naukowe

4.  Radca Prawny w Administracji : praktyka, opinie i orzecznictwo

5.  Raport ...

6.  Raport o Innowacyjności Gospodarki Polski w ... Roku

7.  Raport o Sytuacji Finansowej i Realizacji Polityki Stabilizacyjnej

8.  Raport o Sytuacji Finansowej Państwa ... R. : gospodarka Polski

9.  Raport z Działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego za Rok ...

10.  Raport z Wykonywania Wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za ...

11.  Ratio Juris. An International Journal of Jurisprudence and Philosophy of Law

12.  Rechtsgeschichte : Zeitschrift Max-Planck-Instituts fuer europaeische Rechtsgeschichte

13.  Recueil des Cours

14.  Reichsgesetzblatt

15.  Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

16.  Rentenversicherung in Zeitreihen : Ausgabe ...

17.  Report on Competition Policy

18.  Res Publica

19.  Revue Baltique : organe de la collaboration des états baltes.

20.  Revue Belge de Droit International

21.  Revue d'Études Comparatives Est-Ouest : economie, plantification et organisation : revue de l'est [Centre National de la Recherche Scientifique]

22.  Revue de Droit Pénal et de Criminologie

23.  Revue de Droit Penal et de Criminologie et Archives Internationales de Médecine Légale

24.  Revue de l'Est : economie et techniques de planification droit et sciences sociales

25.  Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Compare

26.  Revue Économique

27.  Revue Generale de Droit International Public

28.  Revue Internationale de Droit Compare

29.  Revue internationale de Droit penal

30.  Revue Roumaine des Sciences Economiques

31.  Revue Roumaine des Sciences Sociales. Série de Sciences Economiques

32.  Revue Trimestrielle de Droit Civil

33.  Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Économique

34.  Revue Trimestrielle de Droit Européen

35.  Rocznik Statystyczny

36.  Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego

37.  Rocznik Statystyczny Miasta Wrocławia

38.  Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

39.  Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych

40.  Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego

41.  Rocznik Statystyczny Wrocławia

42.  Rocznik Statystyki Międzynarodowej

43.  Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

44.  Rocznik Strategiczny : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski

45.  Rocznik Wrocławski

46.  Rocznik z Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji

47.  Roczniki

48.  Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka

49.  Roczniki Biblioteczne : organ naukowy bibliotek szkół wyższych

50.  Roczniki Dolnośląskie

51.  Roczniki Ekonomii i Zarządzania

52.  Roczniki Historyczne : organ Towarzystwa Miłośników Historji w Poznaniu

53.  Roczniki Nauk Prawnych

54.  Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

55.  Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL

56.  Rodzina i Prawo : kwartalnik sędziów rodzinnych

57.  Rozprawy Ubezpieczeniowe

58.  Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych

59.  RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen

60.  Ruch Prawniczy i Ekonomiczny

61.  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu

62.  Rzecznik Patentowy : biuletyn samorządu rzeczników patentowych

63.  Rzeczpospolita

64.  Rzeczy Wspólne : pismo republikańskie

65.  Rzeszowskie Studia Prawnicze