Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej

2.  Pamięć i Przyszłość

3.  Pamięć i Sprawiedliwość : biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej

4.  Pamięć.pl : biuletyn IPN

5.  Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce

6.  Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

7.  Państwo Prawne : czasopismo prawnicze Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

8.  Paragraf na drodze

9.  Parkiet : gazeta giełdy

10.  Perspektywy Europejskie

11.  Petit Annuaire Statistique de la Pologne

12.  Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej

13.  Podatki w Sektorze Publicznym : kwartalnik

14.  Podkarpacki Kwartalnik Adwokacki

15.  Poland : international economic report

16.  Poland's Report Domestic Trade in ...

17.  Poland's Report Economy in ...

18.  Poland's Report Industry in ...

19.  Policja 997

20.  Policja : kwartalnik kadry kierowniczej policji

21.  Policjanci : policyjny magazyn historyczny

22.  Policyjne Forum Szkoleniowe

23.  Polish Market : investments, building, production

24.  Polish Peace Research Studies : a semi-annual journal

25.  Polish Review of International and European Law

26.  Polish Yearbook of Environmental Law

27.  Polish Yearbook of Law & Economics

28.  Polish-Georgian Law Review

29.  Politeja : pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

30.  Political Thought

31.  Polityka

32.  Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie

33.  Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społeczneg

34.  Polska Bibliografia Penitencjarna : (pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce)

35.  Polska Wieś : raport o stanie wsi

36.  Polska. Dane Statystyczne

37.  Polski Proces Cywilny : kwartalnik poświęcony zagadnieniom wykładni i praktyce prawa procesowego cywilnego

38.  Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

39.  Polski Rynek Leasingu

40.  Poradnik dla Kolegiów Orzekających

41.  Poradnik Handlowca : dwutygodnik ogólnopolski

42.  Praca i Zabezpieczenie Społeczne

43.  Prace Aplikantów Radcowskich

44.  Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu

45.  Prace Naukowe Aplikantów Radcowskich

46.  Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem

47.  Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych

48.  Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu

49.  Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

50.  Právník

51.  Pravnik : glasilo za pravno teorijo in prakso.

52.  Právny Obzor : orgán Právnickej Jednoty na Slovensku v Bratislave a orgán Jednoty Konceptných Úradníkov Administratívnej Služby na Slovensku v Bratislave s prílohu "Věstnik Ministerstva Unifikačniho"

53.  Prawo Asekuracyjne

54.  Prawo Bankowe

55.  Prawo Europejskie i Międzynarodowe

56.  Prawo Finansów Publicznych : kontrola zarządcza i audyt

57.  Prawo i Klimat : kwartalnik Ministerstwa Klimatu i Środowiska

58.  Prawo i Medycyna

59.  Prawo i Podatki : komentarze, informacje, analizy

60.  Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce

61.  Prawo i Polityka : półrocznik Lubelskiej Fundacji Przedsiębiorczości

62.  Prawo i Środowisko

63.  Prawo i Więź = Law & Social Bonds : kwartalnik naukowy poświęcony prawu i badaniom społecznym

64.  Prawo Kanoniczne

65.  Prawo Mediów Elektronicznych : kwartalnik naukowy

66.  Prawo Nowych Technologii : regulacje, interpretacje, praktyka

67.  Prawo Papierów Wartościowych

68.  Prawo Spółek

69.  Prawo Unii Europejskiej

70.  Prawo w Działaniu

71.  Prawo, Administracja, Kościół

72.  Prison Systems Review

73.  Pro Publico Bono : zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych ASESOR

74.  Pro Ukraïns'ke Pravo : časopis kafedri teorìï deržavi ì prava za redakcìêû Bezklubogo Ì.

75.  Probacja

76.  Problemy Bezpieczeństwa : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

77.  Problemy Egzekucji : magazyn komorników sądowych

78.  Problemy Egzekucji Sądowej

79.  Problemy Kryminalistyki

80.  Problemy Organizacji : zeszyty naukowe

81.  Problemy Prawa Karnego

82.  Problemy Prawnicze

83.  Problemy Rad Narodowych : studia i materiały

84.  Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego : rocznik redagowany w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

85.  Problemy Współczesnej Kryminalistyki

86.  Progress in Economic Sciences : czasopismo naukowe Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile

87.  Prokurator : kwartalnik Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

88.  Prokuratura i Prawo

89.  Prywatyzacja Przedsiębiorstw Państwowych wg Stanu na ... R.

90.  Przedsiębiorczość i Zarządzanie

91.  Przegląd

92.  Przegląd Administracyjny : czasopismo poświęcone zagadnieniom administracji publicznej i samorządu terytorialnego

93.  Przegląd Antykorupcyjny : czasopismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego

94.  Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

95.  Przegląd Bibliograficzny Czasopism Gospodarczych i Społeczno-Gospodarczych Wychodzących na Terenie Rzeczpospolitej Polskiej : dodatek do "Gospodarki Planowej"

96.  Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego

97.  Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego

98.  Przegląd Bibliograficzny Wydawnictw Gospodarczych : dodatek do "Gospodarki Planowej"

99.  Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich

100.  Przegląd Historyczno-Wojskowy

101.  Przegląd Komunalny : miesięcznik poświęcony gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

102.  Przegląd Legislacyjny : biuletyn Rady Legislacyjnej

103.  Przegląd Organizacji

104.  Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

105.  Przegląd Piśmiennictwa o Książce

106.  Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych

107.  Przegląd Podatkowy : podatki, cła, giełdy

108.  Przegląd Policyjny

109.  Przegląd Polityczny

110.  Przegląd Prawa Administracyjnego

111.  Przegląd Prawa Egzekucyjnego

112.  Przegląd Prawa Europejskiego

113.  Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego

114.  Przegląd Prawa Handlowego

115.  Przegląd Prawa Karnego

116.  Przegląd Prawa Konstytucyjnego

117.  Przegląd Prawa Medycznego

118.  Przegląd Prawa Ochrony Środowiska

119.  Przegląd Prawa Publicznego

120.  Przegląd Prawa Rolnego

121.  Przegląd Prawa Wyznaniowego

122.  Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland

123.  Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego

124.  Przegląd Rządowy

125.  Przegląd Sądowy : czasopismo poświęcone prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości

126.  Przegląd Sejmowy

127.  Przegląd Statystyczny : kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom życia : organ Sekcji Statystyki Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

128.  Przegląd Ubezpieczeń Społecznych

129.  Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych

130.  Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych

131.  Przegląd Uniwersytecki : pismo Uniwersytetu Wrocławskiego

132.  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego : dodatek bezpłatny do ... "Życia Gospodarczego"

133.  Przegląd Więziennictwa Polskiego : kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym : wydawnictwo Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości

134.  Przegląd Zachodni

135.  Public Administration

136.  Public Finance