Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  Managerial Economics

2.  Mapa Korupcji : stan korupcji w Polsce na podstawie danych statystycznych przekazanych przez służby i organy państwowe za lata ...

3.  Marketing w Praktyce : metody, techniki, organizacja

4.  Mały Rocznik Statystyczny

5.  Mały Rocznik Statystyczny Polski

6.  Mały Rocznik Statystyki Międzynarodowej ...

7.  Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego

8.  Mecklenburgische Zeitschrift fuer Rechtspflege und Rechtswissenschaft

9.  Media i Marketing Polska

10.  Mediator : periodyk interdyscyplinarny

11.  Medyczna Wokanda

12.  Menedżer

13.  Metryka : studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego

14.  Międzynarodowe Prawo Humanitarne

15.  Międzynarodowy Przegląd Polityczny : analizy, dokumenty, wystąpienia

16.  Ministerial-Blatt fuer die gesamte innere Verwaltung in den Koeniglich Preussischen Staaten

17.  Miscellanea Historico-Iuridica

18.  Monatschrift fuer Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform

19.  Monitor Integracji Europejskiej

20.  Monitor Podatkowy : miesięcznik prawa podatkowego i gospodarczego

21.  Monitor Polski : organ Rządu Polskiego

22.  Monitor Prawa Bankowego

23.  Monitor Prawa Celnego

24.  Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

25.  Monitor Prawa Handlowego

26.  Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka

27.  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń : z przykładami : ZUS, prawo pracy, płace

28.  Monitor Prawniczy : miesięcznik prawa polskiego

29.  Monitor Spółdzielczy : oficjalny organ Centralnego Związku Spółdzielczego

30.  Monitor Unii Europejskiej

31.  Monitor Zamówień Publicznych : forum zamawiających i wykonawców

32.  Myśl Ekonomiczna i Polityczna

33.  Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

34.  Myśl Polityczna = Political Thought

35.  Myśl Współczesna : czasopismo naukowe

36.  Młoda Palestra : czasopismo aplikantów adwokackich