Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  Kadra Kierownicza w Administracji : prawo, finanse i zarządzanie w administracji publicznej

2.  Kalendarz Wrocławski

3.  Karta : niezależny miesięcznik historyczny

4.  Keesing Journal of Documents & Identity : a bi-monthly magazine for developments in the security document industry.

5.  Keio Business Review

6.  Klinika : czasopismo Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ

7.  Kodeks Prawa Kanonicznego w Badaniach Młodych Naukowców

8.  Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w Latach ...

9.  Kontrola Państwowa

10.  Korrespondenzblatt des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes

11.  Kraje RWPG w Latach ...

12.  Krakowski Przegląd Notarialny

13.  Krakowskie Studia Międzynarodowe : [czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]

14.  Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa

15.  Krakowskie Zeszyty Sądowe : biuletyn Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych

16.  Kriminalistik : Unabhängige Zeitschrift für die kriminalistische Wissenschaft und Praxis

17.  Kritische Vierteljahrsschrift fuer Gesetzgebung und Rechtswissenschaft

18.  Kronika Sejmowa

19.  Kronika Wrocławia...

20.  Kryminalistyka na Świecie

21.  Krytyka Prawa : niezależne studia nad prawem

22.  Kultura Prawna : czasopismo Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris = The Legal Culture : the journal of Ordo Iuris Institute for Legal Culture

23.  Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender auf das Jahr ...

24.  Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

25.  Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego

26.  Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

27.  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

28.  Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula

29.  Kwartalnik o Prawach Człowieka

30.  Kwartalnik Policyjny : czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

31.  Kwartalnik Prawa Międzynarodowego : kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości

32.  Kwartalnik Prawa Podatkowego

33.  Kwartalnik Prawa Prywatnego

34.  Kwartalnik Prawa Publicznego

35.  Kwartalnik Prawno-Finansowy

36.  Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej