Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  A World Directory of Criminological Institutes

2.  ABI Expert : prawne i techniczne aspekty ochrony danych informacji

3.  Abstracts of Hungarian Economic Literature

4.  Acta Criminologica

5.  Acta Erasmiana

6.  Acta Iuridica Lebusana

7.  Acta Iuridica Resoviensia

8.  Acta Iuris Stetinensis

9.  Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae

10.  Acta Juridica Hungarica

11.  Acta Securitatea : wybrane zagadnienia problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego

12.  Acta Universitatis Carolinae. Iuridica

13.  Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia

14.  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

15.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Nauki Polityczne

16.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo

17.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji

18.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem

19.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi

20.  Adelaide Law Review

21.  Administracja : teoria , dydaktyka, praktyka

22.  Administracja : zeszyty naukowe

23.  Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku

24.  Administracja Rządowa XXI Wieku : szanse, wyzwania, zagrożenia

25.  Administrative Science Quarterly

26.  ADR. Arbitraż i Mediacja

27.  Adwokat Rodzinny : miesięcznik tworzony przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Informacji i Doradztwa Prawnego w Warszawie

28.  Akcjonariusz : kwartalnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

29.  American Journal of Comparative Law

30.  American Journal of International Law

31.  Amnesty International Newsletter

32.  Amnesty International Report

33.  Amtliches Handbuch Abgabenordnung (AO) : mit Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO), Finanzgerichtsordnung (FGO) und weiteren Gesetzen

34.  Analiza Wykonania Budżetu Państwa i Założeń Polityki Pieniężnej w ... Roku

35.  Annales

36.  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

37.  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

38.  Annuaire

39.  Annuaire de la Commission du Droit International

40.  Annuals of the Administration and Law

41.  Anuarul Statistic al R. P. R.

42.  Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România

43.  Arbeit und Arbeitsrecht. Zeitschrift fuer sozialistische Arbeit und Arbeitsrecht

44.  Arbeit und Recht. Zeitschrift fuer Arbeitsrechtspraxis

45.  Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym

46.  Archiv des Criminalrechts

47.  Archiv des oeffentlichen Rechts

48.  Archiv für Buergerliches Recht

49.  Archiv für die Civilistische Praxis

50.  Archiv für Eisenbahnwesen

51.  Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten

52.  Archiv für katholisches Kirchenrecht, mit besonderer Ruecksicht auf Deutschland, Oestereich-Ungarn und die Schweis. Zugleich Organ des Katolischen Juristenvereins

53.  Archiv für Kriminal-Antropologie und Kriminalistik mit einer Anzahl von Fachmaennern

54.  Archiv für Kriminologie

55.  Archiv für Preussisches Strafrecht

56.  Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophi mit besonderer Beruecksichtigung der Gesetzgebungsfragen

57.  Archiv für Soziale Gesetzgebung und Statistik. Vierteljahresschrift zur Erforschung der gesellschaftlichen Zustaende aller Laender

58.  Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ ośrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

59.  Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

60.  Archiwum Kryminologii

61.  Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

62.  Archiwum Medycyny Sądowej, Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki

63.  Argumenta Oeconomica Cracoviensia

64.  Atest : ochrona pracy

65.  Aus Politik und Zeitgeschichte : Beilage zur Wochenzeitung das Parlament