Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

[ << wróć ]

Tytuł:Acta Iuris Stetinensis
Wydawca:Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Uwagi:
https://katalog.bu.uni.wroc.pl/search/query?theme=system

Czasopismo publikuje teksty z obszaru dziedziny nauk społecznych, obejmując nauki prawne, prawo kanoniczne oraz nauki o administracji.
Zakres tematyczny publikowanych artykułów obejmuje teksty naukowe, również w formie glos do orzeczeń lub decyzji organów stosujących prawo, zarówno z dziedziny prawa prywatnego, jak i publicznego, również z perspektywy prawa międzynarodowego.
Kwartalnik zawiera także recenzje książek, sprawozdania i materiały z konferencji, szkoleń, narad, zapowiedzi i sprawozdań z ważnych wydarzeń z życia środowiska prawniczego.

Stanowi kontynuację:
Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze 1987-2010

Dostęp do zeszytów za lata 2015-2023:
https://wnus.edu.pl/ais/pl/issues/
Okładka:[ Pokaż ]
Zasób:[ PAd P 102255 II - Czytelnia ]