Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

[ << wróć ]

Tytuł:Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
Wydawca:Lex a Wolters Kluwer business
Uwagi:
https://katalog.bu.uni.wroc.pl/search/query?theme=system

Czasopismo naukowe Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR, poświęconym teorii i filozofii prawa, filozofii społecznej i filozofii polityki oraz socjologii prawa. Tradycją IVR jest wydawanie „Archiv für Rechts- und Sozialphilosopie” (ARSP). Śladem przedsięwzięć międzynarodowych także sekcje krajowe IVR wydają własne czasopisma. „Archiwum” jest ich polskim odpowiednikiem.

Spisy treści za lata 2010-2020:
http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778569/list

Zawartość czasopisma oraz abstrakty artykułów za lata 2010-2020:
http://archiwum.ivr.org.pl/pl/
Okładka:[ Pokaż ]
Zasób:[ PAd P 102221 II - Czytelnia ]