Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

[ << wróć ]

Tytuł:American Journal of Comparative Law
Wydawca:The American Society of Comparative Law
Uwagi:
Dostęp do spisów treści od 1959 – 2023 :
https://academic.oup.com/ajcl/issue/8/1
Spisy treści za lata 1952 – 2020 :
https://www.jstor.org/journal/amerjcomplaw
Okładka:[ Pokaż ]
Zasób:[ PAd P 110228 III - Czytelnia Naukowa ]   
Spisy treści:[ 2004 ]    [ 2005 ]    [ 2006 ]    [ 2007 ]    [ 2008 ]    [ 2009 ]    [ 2010 ]