Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

[ << wróć ]

Tytuł:ADR. Arbitraż i Mediacja
Wydawca:Wydawnictwo C. H. Beck
Uwagi:
https://katalog.bu.uni.wroc.pl/search/query?theme=system

Zamieszczane są w nim artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami polubownego rozwiązywania sporów, a w szczególności: opracowania systemowe odnoszące się do określonych instytucji prawnych, glosy analizujące orzecznictwo, prace interdyscyplinarne, prace nowatorskie odnoszące się do zmian legislacyjnych i określonych kierunków rozwoju prawa, a także prace stanowiące odpowiedź na nurtujące i ważne problemy z praktyki.

Spisy treści za lata 2008-2013 oraz dostęp do artykułów:
http://arbitraz.laszczuk.pl/publikacje/adr/

Spisy treści za lata 2008-2019:
https://czasopisma.beck.pl/arbitraz-i-mediacja/

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=onzhmltlomxhg4djomxgczds&filterNodeId=KPC_KC_KSH_KOMPO_PRA_ZPUB_APROC_UE_KAR_KSHPREM_KK_BANK_BUD_KRO_UPD_GOSP_MED_SAM_WLA_onzhmltlomxhg4djomxgczds
Okładka:[ Pokaż ]
Zasób:[ PAd P 102189 II - Czytelnia ]