Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  ABI Expert : prawne i techniczne aspekty ochrony danych informacji

2.  Acta Criminologica

3.  Acta Erasmiana

4.  Acta Iuridica Lebusana

5.  Acta Iuridica Resoviensia

6.  Acta Iuris Stetinensis

7.  Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae

8.  Acta Juridica Hungarica

9.  Acta Securitatea : wybrane zagadnienia problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego

10.  Acta Universitatis Carolinae. Iuridica

11.  Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Monographia

12.  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

13.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Nauki Polityczne

14.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo

15.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji

16.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem

17.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi

18.  Actualite Juridique Droit Administratif. Revue mensuelle

19.  Adelaide Law Review

20.  Administracja : teoria , dydaktyka, praktyka

21.  Administracja : zeszyty naukowe

22.  Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku

23.  Administracja Rządowa XXI Wieku : szanse, wyzwania, zagrożenia

24.  ADR. Arbitraż i Mediacja

25.  Adwokat Rodzinny : miesięcznik tworzony przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Informacji i Doradztwa Prawnego w Warszawie

26.  Akcjonariusz : kwartalnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

27.  American Journal of Comparative Law

28.  American Journal of International Law

29.  American Journal of Legal History. American Society for Legal History

30.  Amnesty International Report

31.  Analiza Wykonania Budżetu Państwa i Założeń Polityki Pieniężnej w ... Roku

32.  Annales

33.  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

34.  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

35.  Annuaire

36.  Annuaire de la Commission du Droit International

37.  Annuals of the Administration and Law

38.  Arbeit und Arbeitsrecht. Zeitschrift fuer sozialistische Arbeit und Arbeitsrecht

39.  Arbeit und Recht. Zeitschrift fuer Arbeitsrechtspraxis

40.  Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym

41.  Archiv des Criminalrechts

42.  Archiv des oeffentlichen Rechts

43.  Archiv fuer Buergerliches Recht

44.  Archiv fuer die civilistische Praxis

45.  Archiv fuer Eisenbahnwesen

46.  Archiv fuer Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten

47.  Archiv fuer katholisches Kirchenrecht, mit besonderer Ruecksicht auf Deutschland, Oestereich-Ungarn und die Schweis. Zugleich Organ des Katolischen Juristenvereins

48.  Archiv fuer Kriminal-Antropologie und Kriminalistik mit einer Anzahl von Fachmaennern

49.  Archiv fuer Kriminologie

50.  Archiv fuer Preussisches Strafrecht

51.  Archiv fuer Rechts- und Wirtschaftsphilosophi mit besonderer Beruecksichtigung der Gesetzgebungsfragen

52.  Archiv fuer Soziale Gesetzgebung und Statistik. Vierteljahresschrift zur Erforschung der gesellschaftlichen Zustaende aller Laender

53.  Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ ośrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

54.  Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

55.  Archiwum Kryminologii

56.  Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

57.  Archiwum Medycyny Sądowej, Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki

58.  Argumenta Oeconomica Cracoviensia

59.  Atest : ochrona pracy

60.  Aus Politik und Zeitgeschichte : Beilage zur Wochenzeitung das Parlament