Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaloguj się
Biblioteka :: Katalog czasopism  
[  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  ]
[  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  | inne ]

1.  ABI Expert : prawne i techniczne aspekty ochrony danych informacji

2.  Acta Criminologica

3.  Acta Erasmiana

4.  Acta Iuridica Lebusana

5.  Acta Iuridica Resoviensia

6.  Acta Iuris Stetinensis

7.  Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae

8.  Acta Juridica Hungarica

9.  Acta Securitatea : wybrane zagadnienia problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego

10.  Acta Universitatis Carolinae. Iuridica

11.  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

12.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Nauki Polityczne

13.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo

14.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji

15.  Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi

16.  Actualite Juridique Droit Administratif. Revue mensuelle

17.  Adelaide Law Review

18.  Administracja : teoria , dydaktyka, praktyka

19.  Administracja : zeszyty naukowe

20.  Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku

21.  Administracja Rządowa XXI Wieku : szanse, wyzwania, zagrożenia

22.  ADR. Arbitraż i Mediacja

23.  Adwokat Rodzinny : miesięcznik tworzony przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Informacji i Doradztwa Prawnego w Warszawie

24.  Akcjonariusz : kwartalnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

25.  American Journal of Comparative Law

26.  American Journal of International Law

27.  American Journal of Legal History. American Society for Legal History

28.  Amnesty International Report

29.  Analiza Wykonania Budżetu Państwa i Założeń Polityki Pieniężnej w ... Roku

30.  Annales

31.  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

32.  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia

33.  Annuaire de la Commission du Droit International

34.  Annuals of the Administration and Law

35.  Arbeit und Arbeitsrecht. Zeitschrift fuer sozialistische Arbeit und Arbeitsrecht

36.  Arbeit und Recht. Zeitschrift fuer Arbeitsrechtspraxis

37.  Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym

38.  Archiv des Criminalrechts

39.  Archiv des oeffentlichen Rechts

40.  Archiv fuer Buergerliches Recht

41.  Archiv fuer die civilistische Praxis

42.  Archiv fuer Eisenbahnwesen

43.  Archiv fuer Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten

44.  Archiv fuer katholisches Kirchenrecht, mit besonderer Ruecksicht auf Deutschland, Oestereich-Ungarn und die Schweis. Zugleich Organ des Katolischen Juristenvereins

45.  Archiv fuer Kriminal-Antropologie und Kriminalistik mit einer Anzahl von Fachmaennern

46.  Archiv fuer Kriminologie

47.  Archiv fuer Preussisches Strafrecht

48.  Archiv fuer Rechts- und Wirtschaftsphilosophi mit besonderer Beruecksichtigung der Gesetzgebungsfragen

49.  Archiv fuer Soziale Gesetzgebung und Statistik. Vierteljahresschrift zur Erforschung der gesellschaftlichen Zustaende aller Laender

50.  Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ ośrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

51.  Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

52.  Archiwum Kryminologii

53.  Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii

54.  Archiwum Medycyny Sądowej, Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki

55.  Argumenta Oeconomica Cracoviensia

56.  Atest : ochrona pracy

57.  Aus Politik und Zeitgeschichte : Beilage zur Wochenzeitung das Parlament